Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v

Kiến thức kinh doanh và con người

Kiến thức kinh doanh của chúng tôi được trau dồi thông qua đào tạo và kinh nghiệm làm việc với các hãng kiểm toán hàng đầu như Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu và các công ty đa quốc gia. Ngoài ra, là thành viên của các hiệp hội nghề nghiệp như ACCA, VNCPA, chúng tôi thường xuyên cập nhật các kiến thức kinh doanh và chuẩn mực nghề nghiệp.
 
Mỗi nhân viên của chúng tôi chịu trách nhiệp trau dồi kiến thức nghề nghiệp và chia sẻ những thực hành cập nhật tốt nhất.