Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v

Quan hệ kinh doanh và chiến lược

Một trong những tài sản quý giá nhất của chúng tôi là quan hệ kinh doanh chiến lược. Trong nhiều năm, TND đã thiết lập và duy trì quan hệ chiến lược với những người nắm giữ các vị trí quan trọng trong các tổ chức liên quan.
 
Thông qua các quan hệ chiến lược này, chúng tôi có thể thu thập được những thông tin xác thực về cách diễn giải các chính sách, quy định và luật pháp kinh tế, nhờ đó có thể đưa ra những kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp và chính xác. Chúng tôi hiểu cách suy nghĩ và hành xử của các tổ chức liên quan, do đó có thể tư vấn cho khách hàng của mình những giải pháp hữu hiệu và kịp thời.