Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v

Tư vấn tài chính và quản trị

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trợ giúp cho khách hàng về công tác kế toán, thuế bao gồm:

  • Tổ chức bộ máy kế toán, tài chính, đào tạo nhân viên cho khách hàng và chuyển giao
  • Thực hiện các công việc kế toán, lập báo cáo theo luật định và báo cáo theo yêu cầu quản trị như là một bộ phận mở rộng của công ty khách hàng
  • Kế toán tiền lương và thuế liên quan, v.v.

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập, TND sẽ cung cấp không chỉ những tư vấn thiết thực mà còn đảm bảo hiệu quả, giảm thiểu chi phí ban đầu:

  • Thực hiện nghiên cứu khả thi và đăng ký kinh doanh
  • Tư vấn hình thức doanh nghiệp thành lập và các yêu cầu tuân thủ về luật pháp mà các nhà đầu tư cần quan tâm
  • Thực hiện các dịch vụ đăng ký ban đầu, thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, thuế
  • Đào tạo và chuyển giao hệ thống khi có yêu cầu

Ngoài ra, chúng tôi cũng tư vấn cho khách hàng về tư vấn đầu tư, xác định giá trị đầu tư cũng như hình thức đầu tư. Đồng thời, chúng tôi cũng trợ giúp khách hàng trong việc tìm kiếm các đối tác chiến lược trong việc tìm nguồn đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.